Viktigt att få ge tillbaka

– För mig är kyrkan en kontrast till den stressande världen. En motpol och ett erbjudande att vara ett alternativ. Som en varm öppen famn med många engagerade människor, de besökande inkluderat, som får mötas i gudstjänst och annan verksamhet, säger Eivor Lind.

TEXT: MARIE FRANSSON

Jag möter henne en regnig fredagseftermiddag på Mohedaskolan där hon arbetar som specialpedagog.
Eivor Lind är en riktig och viktig eldsjäl i
Alvesta församling. Hon sitter med i Kyrkorådet och i Kyrkofullmäktige. Är aktiv i Kyrkans Vänner i Hjortsberga och tillika gudstjänstvärd i Hjortsberga kyrka. Ett par gånger om året engagerar hon sig i de populära Kvinnofrukostarna i Alvesta församlingshem. Dessutom sjunger hon i Kyrkokören. Och allt detta på sin fritid!

– Jag vill ge tillbaka. Om man möts med vänskapliga handlingar eller ord vill man ”passa detta vidare” till andra människor. Genom mitt
engagemang får jag möjlighet att påverka och göra det som känns bra. Att glädja andra och få dela den glädje jag själv får bland annat genom att sjunga i Kyrkokören. Jag upplever ett lugn av närvaron i kyrkorummet. Jag vill hoppas och tro att Kyrkokören ger en upplevelse, där text och musik blir mer än en konsert. Musiken talar oftast till oss människor och berör på så många sätt.

Eivor beskriver kyrkan som en öppen famn! Foto: Marie Fransson

– Jag upplever att församlingen är nutidsorienterad. Bland annat genom det Diakonala Teamet. Man försöker se behoven och människan i samhället. Och man lyssnar. Att genom all verksamhet se - från stor till liten. Här skapas mötesplatser som är öppna för alla. Varje dag, varje vecka, året om. Genom sättet att vara visas vårt budskap.

Finns det verkligen inget du saknar, undrar jag nästan lite provocerande, men hon kan inte komma på något.
– Jo, säger hon sedan och skiner upp. Det ska i så fall vara mer delaktighet i gudstjänsterna. I Himlaliv samlas barnen innan gudstjänsten för att sjunga. Tänk om det kunde bli möjligt i andra gudstjänster också. Att till exempel sjunga igenom någon psalm innan gudstjänstens början eller delar av mässmusiken. Det skulle innebära mer delaktighet.

Men varför är ett medlemskap i Svenska kyrkan viktigt?
-Det bidrar till all fantastisk verksamhet. Någon gång i livet vänder sig i stor sett alla till kyrkan. I sorg och i glädje. Av tradition. Människan behöver något mer än vad som erbjuds genom bland annat sociala medier. Ekonomiska skäl eller det ”gav mig inget”, är förekommande anledningar när man går ur kyrkan. Jag kan mycket väl förstå att existentiella och andliga frågor kan diskuteras och upplevas på andra platser än i kyrkan. Men jag har en känsla av att behovet av den typen av frågor inte minskar i
dagens samhälle. Jag ser det som att tar man del av något så bidrar man också.

–Gemenskapen, alla nya vänner i alla åldrar, glädjen och tryggheten att få vara den jag är, får mig att vilja fortsätta mitt engagemang, avrundar Eivor.