Ungdomsledargrupperna

Vi träffas varje onsdag mellan klockan 19.00-21.00. Vi inleder med Ungdomsmässan kl 18.30 i Alvesta kyrka.

Ansvariga för tonårsverksamheten är kyrkoherd Elisabet Cárcamo Storm, tel 070-668 23 68
Pedagogerna Markus Stenkilsson, tel 070-508 36 88 och Helena Kronstrand 070- 273 05 39.