Tack vare dig som medlem!

Goda samtal som bekräftar och lyfter, som stärker och inger hopp. Ett lyssnande öra. Att få bli sedd och omkramad. Möten präglade av respekt och omsorg med människor i olika åldrar. I samtal och möten får vi visa att Gud finns nära varje människa, oavsett livssituation. Kyrkan är en sådan plats. Svenska kyrkan är en mötesplats att vara stolt över!

I stort sett alla kommer någon gång under sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Alla har vi någon slags relation till kyrkan. De flesta känner, tycker eller tänker något om kyrkan.

Tack vare att du väljer att vara medlem i Svenska kyrkan, kan vi:
•Finnas till för människor i både glädje och sorg
•Fira gudstjänster, som blir en plats för möten mellan Gud och människa, men också en plats för gemenskap mellan människor
•Besöka äldre, ensamma och sjuka människor i deras hem och även erbjuda hjälp och stöd vid till exempel sjukbesök
•Stötta människor som på olika sätt står utanför samhällets skyddsnät
•Erbjuda en bred gruppverksamhet för barn- och ungdomar, där de blir sedda för dem de är
•Inbjuda till härliga musikupplevelser, i så väl våra gudstjänster, som i konsertform
•Förvalta det kulturhistoriska värdet i våra kyrkobyggnader och gudstjänstrum
•Erbjuda stöd och hjälp vid krissituationer
•Erbjuda enskilda själavårdssamtal
•Bidra till Svenska Kyrkans Internationella arbete vid katastrofer, men också bidra till kyrkans olika biståndsprojekt

Kyrkan är sina medlemmar. Genom kollekter och kyrkoavgiften möjliggörs kyrkans verksamhet. Som medlem är du med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

Genom medlemskapet får du, som i vilken hjälporganisation som helst, möjlighet att göra skillnad. I stort och i smått. Ute i världen och här på hemmaplan. Genom Svenska kyrkans internationella arbete, kan kyrkan vara först på plats med hjälpinsatser världen över.

Här i Alvesta försöker vi möta de behov som finns, bland annat genom våra diakonala insatser. Här och nu, men också i ett längre perspektiv. Att göra gott! Och du är med och bidrar. Både till dig själv och till någon medmänniska. Du bidrar med glädje, gemenskap, tröst och till utveckling för de många som aktivt deltar i någon av våra aktiviteter och i vårt rika gudstjänstliv, varje vecka året om. Ung som gammal, alla är alltid väntade och välkomna i kyrkans verksamhet!
Tack du stolta medlem för att du gör det möjligt för oss att vara kyrka! Tack!