Tack

Tack
Tack Gud, för att Du har förmågan att komma till var och en av oss på det sättet så att vi alla kan känna oss hemma hos Dig.
Hjälp oss att inte stå i vägen för varandras bilder och
upplevelser av Dig.
Tack för ljuset, solen och värmen som har kommit tillbaka och värmer både våra kroppar och själar.
Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

                                                                         Gunilla Erikson