Starkare

Det goda är starkare än det onda.
Kärleken är starkare än hatet.
Ljuset är starkare än mörkret.
Livet är starkare än döden.
Segern är vår genom honom
som älskar oss.

                        Ur bönboken, Verbum