Öppna mig för din kärlek

Öppna mig för din kärlek

Öppna mig för din kärlek. Världen gehöver mig.
Världen behöver din kärlek strömmande genom mig.

                                                                                     Sv ps 96