Foto: Ulla Sigfridsson

”Regnbågsnyckeln” - Alvesta församling först i Sverige

Nyhet Publicerad Ändrad

Unga hbtq-personer har generellt sett lägre självkänsla, känner otrygghet och har dålig tillit till andra människor samt har i större utsträckning självmordstankar än andra unga.

Studiematerial. Foto: Ulla Sigfridsson

Hela 25 procent av homo- och bisexuella kvinnor i åldern 16–29 år uppger att de har försökt begå självmord, jämfört med 8 procent av heterosexuella kvinnor i samma ålder. Varannan transperson har övervägt att ta livet av sig.

En dubbelt så stor andel unga homo- och bisexuella män och unga män som är osäker på sin sexuella läggning har nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med unga heterosexuella män.

 "Regnbågsnyckeln" i Svenska kyrkan
Svenska kyrkan vill arbeta aktivt med dessa frågor och har skapat Regnbågsnyckeln, en process för att arbeta mer inkluderande i församlingarna. Först ut i Sverige att gå utbildningen varAlvesta församlings personal och förtroendevalda, år 2017.

Är kyrkan fördomsfri?
-När man jobbar med sig själv och sina egna värderingar, växer man som människa. Då har man också lättare att förstå andra människor och deras situation, säger Elisbet Cárcamo Storm, kyrkoherde.

Att bryta mot normer 
Studiecirkeln bygger på boken ”Så att jag kan komma in – kristen och HBTQ” som Erik och Frida har skrivit . Den bygger på fem personers berättelser hur det är att leva som HBTQ inom kyrkans värld.

Elisabet Cárcamo Storm, Erik Andersson, Frida Ohlsson Sandahl och Katarina Hedqvist. Foto: Ulla Sigfridsson

-Mycket handlar om normer, exempelvis sociala normer, vad som anses vara det “normala” beteendet. Normer är oftast outtalade och det är först när en bryter mot dem som en märkar att de finns. Juridiska normer är på sätt och vis enklare för då vet alla vad som gäller, säger Frida.

Enkönsnorm
Frida menar att genom att prata om de normer som finns så kommer vi en bit på vägen och ökar toleransen för det som är annorlunda. Normer förändras över tiden. På 1700-talet hade vi en en-könsnorm i Sverige vilket innebar att det var mannen som var norm. Kvinnor och barn räknades som mannens ägodelar.

-Att det finns normer behöver inte vara dåligt, men de behöver vara genomtänkta och endast genom oss själva kan vi förändra, säger Erik som också lyfter fram det allvarliga i att så många unga HBTQ-personer gör självmordsförsök som i många fall också tragiskt nog leder till att de dör.

Fakta

Hbtq, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.
H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av.
T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön.
Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Första gången som förkortningen hbt förkom i tryck var i RFSL:s tidning KomUt år 2000. Syftet var att bredda tidigare använda uttryck som homo, bög och gay.
                                                                                     Källa: RFSL

Här kan du få svar på vanliga frågor. https://www.ekho.se/vanliga-fragor