Mycket pengar satsas på projekt ”Fotboll för alla” i Alvesta!

Nyhet Publicerad

Målet för projektet är att bli en tongivande röst i samhället och bidra till ett öppet, inkluderande klimat genom att vara goda förebilder för andra och mot varandra.

Målet för projektet är att bli en tongivande röst i samhället och bidra till ett öppet, inkluderande klimat genom att vara goda förebilder för andra och mot varandra.

Detta kan genomföras tack vare att Kyrkorådet i Alvesta församling har tagit beslut att dela ut pengar från Carl Fredrik Bards Fond till Alvesta GIF så att de har kunnat anställa en projektledare på 60%. Tanken är ett långtgående partnerskap där Carl Fredrik Bards fond under 2 år (med möjlighet till förlängning på ytterligare ett år) finansierar en projekt­ledartjänst på 50% som AGIF själva utökar med ytterligare 10% eller mer.

Syftet med projektledartjänsten är att skapa en fotbollsförening för alla människor i samhället. Alvesta GIF ska i sitt dagliga värdegrundsarbete ansvara för att utbilda och vägleda, inte bara fotbollsspelare utan se till människan i sin helhet. Alvesta GIF ska genom olika värdeskapande projekt främja integration och kamrat­skap samtidigt som man motverkar mobbning och utanförskap.

Fakta: Projektet kommer verka för att fördjupa Alvesta GIFs befintliga värdegrundsarbete genom utbildning av barn, ungdomar och ledare och ge förutsättningar att jobba med dessa frågor kontinuerligt.

Projektet kommer också ha en mer praktisk inriktning som syftar till att bredda verksamheten och få fler barn och ungdomar intresserade för en aktiv fritid och samvaro med andra med fotbollen i fokus.

Projektet skapar möjligheter att arbeta närmare skola, fritidsgårdar och andra föreningar gällande värdegrundsarbete och aktiviteter som bidrar till ett bättre samhällsklimat för barn och ungdomar i form av en aktiv fritid (t ex nattfotboll, parafotboll mm).

Kyrkorådet i Alvesta församling är förvaltare av Carl Fredrik Bards fond där kyrkorådets Arbetsutskott (AU) fördelar medel ur fonden enligt fondens statuter.

Kontaktuppgifter:

Elisabet Cárcamo Storm, kyrkoherde Alvesta församling, tel 0472-17786
Malin Stenkilsson, ordförande kyrkorådet Alvesta församling, tel 0703-98 91 90
Glenn Gunnarsson, ordförande Alvesta GIF, tel 0470-74 84 23