Foto: Marie Fransson

Kyrkklockorna ringer kl 17 varje dag

Nyhet Publicerad Ändrad

På biskop Fredriks uppmaning, ringer vi i alla kyrkklockor varje dag kl 17 under april och maj månad, som en påminnelse om möjligheten till bön. Stanna gärna upp när du hör kyrk- klockorna och tänk på och be för sjuka, döende, sörjande, sjukvårdspersonal och beslutsfattare. Klockornas klang blir ett sätt att var för sig, men ändå tillsammans, få möjlighet att samlas i bön.