Mycket att göra

Mycket att göra

Käre Gud, jag har så mycket att göra.
Jag räcker inte till för det.
Lär mig att skilja
        mellan viktigt och oviktigt.
Ge mig den lugna kraft jag behöver
för att gå upp i mina gärningar.
Då blir varje ögonblick välsignat.

                                            Britt G. Hallqvist och Greta Ekelin