Må Guds...

Må Guds ljus vara vårt ljus,
må Guds kärlek vara vår kärlek,
må Guds väg vara vår väg.