Kyrkans vänner
Foto: Marie Fransson

Kyrkans Vänner

- tre verksamma grupper med ett stort engagemang i Alvesta församlings kyrkor.

Kom med och bidra med din kunskap
och ditt engagemang!

Alla är välkomna att delta med sina förmågor och med vad man tycker om att göra. Det finns fler uppgifter än att vara gudstjänstvärd. Man kan koka kaffe, förbereda missionsauktion eller vara allmän idéspruta.
Grupperna planerar för Alvesta, Hjortsberga och Lekaryd/Härlöv.

Kontaktpersoner

Alvesta kyrka:                    
Kyrkoherde Elisabet Cárcamo Storm tel. 0472-177 86.
Lekaryd/Härlöv kyrkor:     
Kyrkoherde Elisabet Cárcamo Storm tel. 0472-177 86.
Hjortsberga kyrka:             
Kyrkoherde Elisabet Cárcamo Storm tel. 0472-177 86.