Kvenneberga kapellförening

Kvenneberga kapell är inte någon vanlig församlingskyrka. Det är tillkommet på enskilda initiativ och med frivilliga krafter.

Kvenneberga kapellförening

Den 19 oktober 1980 bildades på en extra kyrkostämma med Hjortsberga med Kvenneberga församling "Kvenneberga kapellstiftelse" med uppgift att bygga och förvalta en kyrkobyggnad på den gamla kyrkplatsen i Kvenneberga. Stiftelsen ombildades senare till "Kvenneberga kapellförening", som numera äger kapellet. Dess styrelsemedlemmar är kapellvärdar vid gudstjänsterna en månad var och ansvarar under denna månad för kapellets skötsel.

Historik 
Alltsedan Kvenneberga gamla församlingskyrka revs (c:a 1841) fanns krafter att bevara platsen. En del kvennebergabor ville hellre begravas på kyrkogården i Kvenneberga än i Hjortsberga. Redan på 1870-talet lät dåvarande kyrkoherden Gustaf Olof Barck (som bodde i Kvenneberga prästgård omedelbart norr om den gamla kyrkplatsen) uppföra den nuvarande muren kring kyrkogården.

På 1930-talet lät läraren i Kvenneberga skola (nuvarande bygdegården), Elias Friberg, skolbarn och kyrkokör röja kyrkogården från sly och annan oönskad växtlighet, och några friluftsgudstjänster började hållas varje sommar.

År 1953 uppfördes en klockstapel på kyrkogården. Avgörande för kapellets tillkomst var några större donationer och ett ihärdigt arbete av bl.a. Henning Kvennefeldt.

Annandag Pingst 1983 kunde kapellet invigas av Biskop Sven Lindegård under stor tillslutning av bygdens folk.

Kyrkogårdsgrindarna i Kvenneberga med kyrkoherde Barcks initialer på vänstergrinden och hans hustrus (Ulrica Fredrika Barck) på högerhalvan.