Jesus säger:

Jesus säger:

Be, så skall ni få.
Sök, så skall ni finna.
Bulta, så skall dörren öppnas.
Ty den som ber, han får,
och den som söker han finner,
och för den som bultar skall dörren
öppnas
.