En vänlig grönskas rika dräkt

En vänlig grönskas rika dräkt

En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtersängar,
och solens ljus och lundens sus och vågens sorl bland
viden förkunna sommartiden.

                                                                             Psalm 201