Foto: IKON

Böner & texter

När ditt hjärta flödar över av tacksamhet, bara njut. Guds ande ber inom dig.

Dagen innehåller många tillfällen till bön. Önskan att be är en bön i sig.
Be där du är fysiskt, psyksikt elleer geografiskt. Gud är överallt. Det finns många sätt att be på. Välj ditt eget. Man behöver inte oroa sig för ord eller formuleringar. Bön är ett lyssnande.

Gud, nu är sommaren slut ... Läs mer här

Fotspår i sanden                    Läs mer här

Mycket att göra                      Läs mer här

Öppna mig för din kärlek        Läs mer här

När ditt hjärta flödar över        Läs mer här

Moder Teresas fredsbön        Läs mer här

Jesus säger:                          Läs mer här

Må Guds...                             Läs mer här

Kärleken är...                         Läs mer här

Du ser mig...                          Läs mer här

Tack                                       Läs mer här

Gör mitt hjärta...                     Läs mer här

Starkare...                              Läs mer här

Du är en bön                          Läs mer här

En vänlig grönskas...             Läs mer här

Medmänniskan                       Läs mer här

Att dela liv                               Läs mer här  

Sårbar men trygg                    Läs mer här

Vänskap                                  Läs mer här

Den blida vår                          Läs mer här