”-Jag vet inte om jag är speciellt kristen, men det fina är att man är välkommen till gudstjänsterna precis som man är”

Lotti Eriksson

TEXT: ULLA SIGFRIDSSON

Lotti Eriksson arbetar till vardags som undersköterska, dels på Högåsen, dels ute i hemtjänsten i Alvesta.

-Jag älskar mitt arbete och “mina” äldre och är nog en vårdande person. Började redan som 15-åring på Björkliden i Vislanda och det var ingen tvekan om vad jag skulle jobba med i framtiden.

Lotti trivdes väldigt bra under sin konfirmandtid, speciellt konfirmationslägren, dit ungdomar från hela Sverige kom. De pratade och diskuterade viktiga livsfrågor vilket gav henne så mycket att hon stannade kvar som ungdomsledare i tre år efter sin konfirmation.

Lotti Eriksson. Foto: Marie Fransson

Åren gick och besöken i kyrkan blev allt färre tills dagen kom då det var dags för hennes dotter att gå i konfirmandundervisning. Då väcktes längtan igen.
-Jag väljer helst att gå i tema- och
musikgudstjänster. Jag tycker om musik, sjunger själv i Hjortsberga Gospelkör. Temagudstjänsterna relaterar till något inom en själv och den känslan man befinner sig i. Jag går därifrån med en ro, både i kroppen och själen, och känner mig uppfylld. De gudsjtänsterna ger mig kraft!

Eftersom Lottie ofta arbetar både kvällar och helger blir inte gudstjänstbesöken så regelbunda, utan hon går när hon har tid.

-Det känns som kyrkan kommit närmare oss församlingsbor. Prästerna utgår oftast från sig själva i sina predikningar, de pratar om sin vardag och då blir det lättare att se kopplingarna till sitt eget liv. Jag tycker det är bra att de har olika personligheter, prästerna i Alvesta församling, för det innebär att alla kan känna sig hemma i kyrkan.
Att församlingen har både barn, ungdom- och verksamhet för äldre känner Lotti väl till. Kyrkan har blivit en plats där man kan få hjälp och stöd i vardagen, säger hon och pekar bland annat på sorgebearbetningsgruppen, “Leva Vidare”, för dem som mist en nära anhörig. Församlingen finns där både i glädje och sorg, menar Lotti.

-Jag vet inte om jag är speciellt kristen, men det fina är att man är välkommen till gudstjänsterna precis som man är. Det finns inget rätt eller fel och det är skönt att man får lov att vara den man är.

Alvesta församling har tagit ett stort kliv framåt på senare år och visar sin verksamhet på ett tydligt sätt. Kyrkan har en stor och viktig funktion i samhället, inte minst för ensamma människor. Församlingen finns med i människors vardag på ett fint sätt och man känner sig välkommen att vara med, tycker Lotti.