Kristen djupmeditation

Det finns idag en sådan ordtrötthet som gör att många upplever tystnaden som den bästa förkunnaren.

Kristen djupmeditation ger oss möjlighet att uppleva denna tystnad -
en tystnad som öppnar sig för Guds kärlek.

Varje människa behöver finna en balans mellan aktivitet och inre stillhet. Den frid som uppstår genom djupmeditation gör det möjligt att bättre hantera vardagens problem.

Kristen djupmeditationen påverkar hela människan - såväl kropp,
själ som ande.

Det är en trygg och långsam metod som tränar vår vilja och uthållighet.
Den sänker blodtrycket och ger avspänning och massage av bukorganen. Det är en bra metod för stresshantering. Meditationen påverkar oss så att immunförsvaret stärks.

Djupmeditationen skapar också möjlighet att närma sig Gud inom oss. Under meditationen sker den andliga utvecklingen i sin egen takt.

Djupmeditation innebär att sitta sig till stillhet. Sittställningen, andningen
och tankens inriktning hjälper oss att komma in i stillheten. Vi sitter i meditationsställning i ett tillstånd av både vila och vakenhet.

Vi låter allt vara som det är. Vi låter andningen ske utan att styra den.
Vi vet att Gud älskar oss precis som vi är. 
 
Just nu så är det ingen meditation i kyrkan.