Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Styrning och ledning

Demokrati: kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Församlingen är demokratiskt styrd. Alla medlemmar väljer vart fjärde år ett kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige beslutar sedan om viktiga frågor, som budget. Det är också kyrkofullmäktige som utser ett kyrkoråd.

Kyrkorådet är församlingens styrelse. De ser till att budgeten följs och fattar beslut om policydokument och riktlinjer.

Församlingens arbete leds av kyrkoherden, som verkställer kyrkorådets beslut och ansvarar för att församlingens uppgifter blir utförda.