Musik & körer

🎼

Alunda kyrkokör

Blandad kör

Besöksgruppen

Kör för daglediga

Lunchkonserter

Med orgelmacka

Inspelningar av Åkerman & Lund-orgeln i Alunda kyrka

År 2020 är det 140 år sedan Åkerman & Lund-orgeln i Alunda kyrka byggdes. Åkerman hade studerat bl.a. för den legendariske orgelbyggaren Aristide Cavaillé-Coll i Frankrike och förenar i detta instrument franskt orgelbyggeri med svensk tradition. Bygget av en ny och, för en landsortskyrka, stor orgel i Alunda möjliggörs genom en tidigare donation av kantor P.A. Berg. Orgeln får 25 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Det som gör Alundas orgel speciell idag är inte bara dess kvalité och omfattning utan också det faktum att den klarat sig från ombyggnation och ändringar under årens gång.

Med anledning av detta jubileum spelade en av våra musiker, Zacharias Ehnvall , tillsammans med inspelningstekniker Jan Sandred in en samling verk på orgeln under en dag i juli 2019. Dessa finns nu tillgängliga på Youtube tillsammans med bilder av orgeln i form av bildspel. Repertoaren är satt för att visa orgeln från så många olika sidor som det bara är möjligt och här återfinns 13 verk av helt olika karaktär: Engelsk renässans, tysk & fransk barock, tysk klassicism, svensk romantik , franskt & svenskt 1900-tal, filmmusik från Sagan om Ringen och Pirates of the Caribbean samt två improvisationer i nutida men kontrasterande stil. Tillsammans visar dessa stycken upp en ganska bred palett av de ljud som finns att tillgå i orgeln; alltifrån skira flöjter till trumpeter till orgelns ”tutti” d.v.s. klangen som uppstår då alla stämmor ljuder tillsammans. Detta är ett instrument som kommer till sin rätt i både äldre och nyare musik!