Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lokal, låna och hyra

i samband med kyrkliga förrättningar, för femtioårsmiddagen eller konferensen

Det är gratis för medlemmar i Svenska kyrkan att låna lokal för sammankomster i samband med dop, vigsel eller begravning. För icke-medlemmar tar vi ut en hyra på 700 kr.

Vi har två lokaler att erbjuda: stora salen i Klockarbacken (100 personer), och salongen i prästgården (50 personer).

Den som lånar eller hyr lokalen har inte tillgång till stora köket i Klockarbacken på grund av bestämmelserna kring rutinerna vid livsmedelshantering. Församlingen erbjuder därför catering.

Hyra Stora salen (Klockarbacken) och prästgården:

Privatpersoner tillhöriga Svenska kyrkan 700 kr
Ideella föreningar 700 kr
Icke-medlemmar, företag, begravningsverksamheten och myndigheter 1200 kr

Städning ingår inte i hyran utan varje hyresgäst/användare städar själv efter sig.

Fakturering sker efter hyrestillfället, 30 dagars betalningstid.

bokning

Helst via e-post till Alunda församling
Telefon 0174-153 52
Telefon husmor (för tillträde till lokalen) 0174- 153 58

Hyresvillkor

  • Städning ingår inte i hyran
  • Lokalen ska återställas i det skick de togs i bruk
  • Ingen alkoholförtäring är tillåten i lokalerna
  • Kyrkoherden har rätt att neka uthyrning
  • Församlingens egna verksamhet har förtur
  • Extra avgift för städning får tas ut, dock max 1 000 kr