Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Klockargården i Alunda

Hus har alltid varit viktiga, för att människor ska kunna samlas. Yngve Jordeby berättar om Klockargårdens historia och ger en intressant inblick i något de flesta av oss inte vet mycket om. Visste ni till exempel att klockaren ledde brandförsvaret?

Det viktiga taket över verksamheten

Det röda huset på kyrkoområdet, Klockargården, har varit en viktig byggnad för bygdens utveckling. Huset byggdes på 1790-talet för att vara en samlingslokal för församlingens/kommunens angelägenheter och för att ge klockaren med hans för bygden viktiga verksamhet en ståndsmässig bostad. 

En samlingslokal var nödvändig för att kunna samla sockenstämman och för andra kommunala och kyrkliga verksamheter. Man skulle kunna likna det vid nutidens kommunalhus.

Klockaren, mycket mer än musiker

Klockaren i bygden hade utöver arbetet som musiker i kyrkan även ansvar för andra verksamheter.

Yngve Jordeby

Undervisning
I arbetet ingick en viss undervisningsplikt för bygdens barn.

Medicinskt ansvar
Vidare hade klockaren ett ansvar att tillhandahålla viss medicin och vaccinera bygdens barn.

Ledning av brandförsvaret
Klockaren svarade även för ledningen av bygdens brandförsvar. Då brand utbröt skulle klockaren kontaktas. Därefter ringde han i kyrkklockorna och kallade därmed på brandkåren, det vill säga prästgårdsbondens parhästar, som drog brandsprutan och manskap för släckningen. Brandsprutan förvarades i ett uthus på kyrkoområdet. Så sent som 1934 bildades Alunda frivilliga brandkår som övertog ansvaret för brandbekämpningen

Småsparande
I mitten av 1800-talet ålades kommunerna att skapa sparbanksverksamhet. Här kom klockaren att få ytterligare ett uppdrag och det skapades en viss bankverksamhet i Klockargården. Man kan säga att Klockargården var Alundas första bank.

Klockargården var viktig för bygden, liksom klockarens verksamhet.

Samhället tar över klockarens funktioner
På 1930-talet byggdes en ny bostad för klockaren och hans yrkesroll renodlades till kyrkomusiker. Vidare byggdes det pampiga Sparbankshuset som inrymde en kommunal samlingssal, lokaler för Sparbanken samt bostäder; Alundas första hyreshus.

Från år 1944 upplåter församlingen lokalerna i Klockargården till Hembygdsföreningen. Det skapades dels ett museum som visar verksamheten i bygden och dels klockargårdens möblerade rum. Sockenstugans samlingssal används vid föreningens olika aktiviteter.

På yttertrappan hälsar en träskulptur av Per-Olov, ett bygdeoriginal från Alundabygden, oss välkomna till Klockargården. Per-Olov hade en viss roll i bygden genom att förmedla nyheter mellan människorna och uträtta olika ärenden åt bygdens folk. Ett hedersuppdrag var att bära kyrkans brudkrona till de familjer där bröllop skulle ske.

Klockargården var en viktig byggnad i gamla tider och den är i dag en intressant byggnad för att belysa vår bygds utveckling.

Yngve Jordeby