Gravskötsel

Alunda församling erbjuder hjälp med skötsel av gravvården samt plantering vid graven.

Gravplatsen anläggs och sköts enligt de bestämmelser som följer med gravbrevet. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen sköts och är i ordnat och värdigt skick. Om gravplatsen blir uppenbart vanvårdad kan den återtas.

Gravskötselavtal

Kyrkogårdsförvaltningen kan hjälpa till med skötsel av gravar och planteringar. Då tecknas ett gravskötselavtal på ett eller flera år. För information om detta samt hjälp och råd om gravskötsel, plantering och teckning av avtal är du välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Det går att beställa färdiga paket med vår-, sommar- eller höstblommor.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för information:

Annika Karlsson ☏ 0174-100 83, SMS: 070-291 80 95

Telefontid kyrkogårdsförvaltningen: Nås säkrast mån-tis 10:00-14:00

E-post: alunda.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

 

Klicka här för gravskötseltaxan