Foto: Josefin Casteryd

För dig som är vuxen

Här hittar du mötesplatser av olika slag. Vad sägs om sopplunch, gubbröra, gemenskap kring kaffebordet, enskilda samtal, hembesök och undervisning i kristen tro bland annat.

Två svartklädda personer sitter och samtalar.

Stöd och samtal

Livet kan kännas svårt och tungt av olika skäl. Ibland är det ett tillstånd som har varat under många år och andra gånger inträffar katastrofen som en blixt från klar himmel. Oavsett vad grunden till det svåra är så finns det stöd att få.

Engagerad

Besöksgruppen och kaffegruppen är två av våra organiserade verksamheter för frivilliga medarbetare.

Andlig fördjupning

I Guds kärlek vill jag vila, vet mig önskad, älskad, sedd. Ps 522:2