Foto: Liliann Jonsson

Kyrkor, kapell och församlingsgård

I Alnö församling finns det två kyrkor, ett gravkapell och en församlingsgård.