Foto: Liliann Jonsson

Kyrkor, kapell och församlingsgård

I Alnö församling finns det två kyrkor, ett gravkapell och en församlingsgård.

Alnö nya kyrka

I Alnö nya kyrka finns den berömda dopfunten från 1100-talet

Alnö gamla kyrka

Populär sommarkyrka för dop och vigsel.

Alnö gravkapell

En kulturminnesmärkt byggnad där de flesta begravningar sker

Alnö församlingsgård

Allaktivitetshus öppen för alla generationer.