Två svartklädda personer sitter och samtalar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Stöd och samtal

Livet kan kännas svårt och tungt av olika skäl. Ibland är det ett tillstånd som har varat under många år och andra gånger inträffar katastrofen som en blixt från klar himmel. Oavsett vad grunden till det svåra är så finns det stöd att få.

Relationsproblem, krav på jobbet, exitentiella grubblerier, sjukdomar, arbetslöshet, sorg, ensamhet eller liknande kan göra at man under perioder inte orkar eller kan vara den man skulle vilja. Ibland går även praktiska problem hand i hand med bekymmer av andra slag.

Den som önskar kan därför kontakta församlingen för ett samtal med präst eller diakon om det som ligger nära hjärtat.

Leva-vidare-grupp 
Varje år inbjuder Alnö församling till en Leva-vidare-grupp. De som inbjuds har någon gång under året förlorat sin maka/make/sambo.

Att mista någon som stått nära är att mista en del av sig själv och det tar tid, mod och kraft att på nytt möta livet. I sorgen reagerar vi naturligtvis olika från person till person, men de flesta av oss har ett behov av att få prata om våra egna tankar och känslor.

Det handlar om den vi mist, men också om hur det är att leva i den nya situationen. Vi delar våra tankar över en kopp kaffe. Det brukar bli 5-6 samlingar med varje grupp, som leds av präst och diakon.

 

Du som enskild person kan få hjälp med

  • Enskilda samtal - själavård
  • Avlastande samtal vid kris och sorg
  • Hjälp till självhjälp
  • Stöd i kontakter med myndigheter
  • Hembesök