Notblad
Foto: PMB Media & design

Musik och körverksamhet

Musiken utgör en stor del av kyrkans verksamhet. Den berikar vårt gudstjänstliv, såväl i det stora som det lilla sammanhanget.

Musiken finns  med i livets olika skiftningar, såsom dop vigslar och begravningar.

En viktig del av vår verksamhet är mötet med våra körsångare – stora som små. Deras sång och engagemang berikar och förgyller våra gudstjänster och sammankomster.