Foto: Gunnar Kvist

Minneslunden

Alnö församlings minneslund

Minneslunden på Alnö kyrkogård togs i bruk 1979.
Här finns inga gravstenar som påminner om de enskilda gravsatta, men det finns möjlighet att sätta ut blommor eller tända ett ljus i ljusbäraren, för att påminna om den eller de som ligger begravda här.

Sommaren 2007 byggdes minneslunden ut med bland annat ny större plats för snittblommor och ännu en ljusbärare, där det finns möjlighet att sätta snittblommor och tända ljus året om. 2014 anlades en granitsten i lunden, för att utöka ytan där man får sätta ljus.

På grund av nya regler angående minneslund har minnesboken i minneslunden tagits bort.