Foto: Liliann Jonsson

Kyrkogårdsförvaltningen

Ekonomibyggnaden ligger strax intill Alnö kyrka. Vi hjälper dig med frågor om kyrkogården, gravar, blommor mm

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen tel 060-58 52 95

 Direktnummer tillk vaktmästarna är
Robert Bergstedt 060-553660 eller 070-694 77 52
Jan Norrmén 060-553661 eller  073-337 77 73
Liliann Jonsson 060-553662 eller 073-337 77 66

alno.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se