Foto: Liliann Jonsson

Kyrkogårdsförvaltningen

Ekonomibyggnaden ligger strax intill Alnö kyrka. Vi hjälper dig med frågor om kyrkogården, gravar, blommor mm

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen tel 060-58 52 95

 Direktnummer tillk vaktmästarna är
Robert Bergstedt 060-553660 eller 070-694 77 52
Jan Norrmén 060-553661 eller  073-337 77 73
Liliann Jonsson 060-553662 eller 073-337 77 66

alno.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Alnö gravkapell

En kulturminnesmärkt byggnad där de flesta begravningar sker

Gravrättsinnehavare sökes

Alnö församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Alnö kyrkogård och Alnö nya kyrkogård.

Gravstenssäkerhet

Ett delat ansvar

Gravskötsel/blomstersmyckning

Vi hjälper gärna till

Minneslunden

Alnö församlings minneslund

Askgravlunden

Vy över Alnö församlings askgravlund

Gravstenar till försäljning

Återvunna gravstenar till försäljning