Gravstenssäkerhet

Alnö kyrkogårdsförvaltning kontrollerar gravstenar

 

Alnö kyrkogårdsförvaltning har fr o m maj månad 2019 börjat att utföra kontroll av samtliga gravstenar enligt Centrala Gravstenskommitténs fastställda riktlinjer. De stenar som har brister kommer varsamt att läggas ned och gravrättsinnehavaren kommer att meddelas.

För att få en helt säker montering av gravanordningar kan stenhuggeriföretag anlitas.

I den PDF fil som finns här på hemsidan där Centrala Gravvårdskommitténs fastställda riktlinjer finns beskrivna. Ladda gärna ner den och läs. Det står utförligt vad som krävs för att en gravsten ska stå säkert.

Montering och provning av gravstenar