Foto: Gustaf Hellsing IKON

Gravstenssäkerhet

Ett delat ansvar

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat:

- Kyrkogårdsförvaltningen har ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården.
- Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravanordningen.


Alnö kyrkogårdsförvaltning har kontrollerat alla gravstenars säkerhet enligt Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer. En översyn av gravstenar sker kontinuerligt medan provtryckning av samtliga berörda gravanordningar utförs i 5 års intervaller.

Vid kontrollen provar vi att:

Gravstenen är fast förankrad och klarar av ett tryck på 35 kg så att den inte kan välta och innebära fara. De stenar som bedöms ha farliga brister kommer att varsamt läggas ned för att senare åtgärdas av gravrättsinnehavaren.