Foto: Gustaf Hellsing

Gravskötsel/blomstersmyckning

Vi hjälper gärna till

Alnö församling erbjuder gravskötsel/blomstersmyckningsavtal för 3 år

Om du beställer gravskötselavtal garanteras att graven hålls i ordnat och värdigt skick.

Kyrkogårdsförvaltningen kommer att:
• Vårstäda under maj månad och ta bort eventuella vinterdekorationer
• Fylla på jord, sand och gödsla vid behov
• Plantera sommarblommor
• Vattna och rensa planteringsytan efter behov under juni - september
• Höststäda graven och ta bort sommarblommor under september - oktober

Beställningen ska vara kyrkogårdsförvaltningen tillhanda senast 15 april.

Ring kyrkogårdsförvaltningen på tel 073-337 77 66 för beställning eller prisinformation onsdagar 13-15