Foto: Linda Mickelsson/IKON

Gravrättsinnehavare sökes

Alnö församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Alnö kyrkogård och Alnö nya kyrkogård.

Vi ansvarar för begravningsverksamheten enl. Begravningslagen 1990:1144, 2 kap 5§  och är därmed skyldiga att föra gravbok där det anges namn, personnummer och adress på den eller dem som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till.

De gravar där vi saknar innehavare är försedda med en skylt där man uppmanas att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Får vi inte kontakt med anhöriga inom två år betraktas gravplatsen som återlämnad. Det medför att gravanordningen tas bort och att gravplatsen kan upplåtas till ny innehavare.

Du som vill veta mer om detta berör dig, eller om du verkligen är antecknad som gravrättsinnehavare kontakta kyrkogårdsexpeditionen  tel. 060-585295 på vardagar mellan 07:00-16:00