Alnö gravkapell
Foto: Liliann Jonsson

Begravning

När någon närstående dör, förändras tillvaron drastiskt.

Många och ofta blandade känslor dyker upp; upprördhet, förtvivlan, tomhet, sorg och kanske vrede.

Församlingen vill hjälpa till i sorgearbetet, och den förste som kontaktar de anhöriga är prästen. Den präst som ansvarar för begravning kommer att ta kontakt med anhöriga efter det att tid för begravning är bestämd.

Prästen och de anhöriga bestämmer tillsammans hur begravningen ska gå till. I lugn och ro planeras psalmer, text och musik. I vår församling sker begravningar oftast i gravkapellet men också i kyrkan.

Leva-vidare-grupp 
Varje år inbjuder Alnö församling till en Leva-vidare-grupp. De som inbjuds har någon gång under året förlorat sin maka/make/sambo.

Att mista någon som stått nära är att mista en del av sig själv och det tar tid, mod och kraft att på nytt möta livet. I sorgen reagerar vi naturligtvis olika från person till person, men de flesta av oss har ett behov av att få prata om våra egna tankar och känslor.

Det handlar om den vi mist, men också om hur det är att leva i den nya situationen. Vi delar våra tankar över en kopp kaffe. Det brukar bli 5-6 samlingar med varje grupp, som leds av präst och diakon.