Askgravlunden

Vy över Alnö församlings askgravlund

21 september 2017 invigdes askgrvlunden på Alnö församlings nya kyrkogård.

Detta gäller för gravsättning i askgravlunden

  • Det är en gravsättning utan upplåtelse av gravrätt
  • Anhöriga äger rätt att närvara vid gravsättningen av askan
  • Endast lösa blommor och ljus får placeras i askgravlunden på avsedd plats
  • Blommor efter begravningsgudstjänsten/-ceremonin får ej läggas i askgravlunden
  • Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utföres av personal under värdiga former
  • Askan efter den avlidna gravsätts i en askvar som tillhandahålls av Alnö kyrkogårdsförvaltning, den gravsattes namn sätts upp på det sätt som huvudmannen anger på en gemensam plats för askgravlunden till en sammanlagd kostnad för dödsboet om 1200 kronor. Betalning sker mot faktura och den gravsattes namnuppgifter garanteras sitta kvar minst 25 år.
  • Kyrkogårdsförvaltningen skickar ut ett medgivande om gravsättning när askan finns tillgänglig, gravsättning sker skriftligt svar och överenskommelse med nära anhörig.