Foto: Liliann Jonsson

Alnö nya kyrka

I Alnö nya kyrka finns den berömda dopfunten från 1100-talet

• Nya kyrkan blev färdig 1896.
• Arkitekt var Ferdinand Boberg
• När nya kyrkan blev färdig lämnades den Gamla kyrkan obrukad i 30 år innan man började  se över den.
• 1936 genomgick nya kyrkan en grundlig restaurering,utbyggnaden på norra långsidan tillkom då.
• Altartavlan är en reproduktion av altartavlan i Molde kyrka, Norge. G.P.Braaten, som skänkte tavlan var född just i Molde
• 1961-62 fick kyrkan elva skulpturer, gjorda av Marcus Lövblad, med motiv från gamla och nya testamentet och från svenska kyrkans historia.
• Alnös berömda dopfunt är tillverkad i furu och gran, förmodligen på 1100- eller 1200-talet. Den anses vara en av Europas främsta kulturföremål. Dopfunten har lämnat Alnö kyrka vid två tillfällen. 1963 ställdes den ut i Louvren i Paris och 1964 i Uppsala. Dopfuntens utsmyckning visar kampen mellan fornnordisk tro och kristendom och belyser dopets viktiga innebörd

Det finns plats för ca 400 personer