Foto: Liliann Jonsson

Alnö gravkapell

Kulturminnesmärkt byggnad där de flesta begravningar sker

Kapellet byggdes 1905 efter ritningar av Natanael Källander som var Stadsarkitekt i Sundsvall. Det uppfördes i jugentstil med tidstypiskta murmålningar på entrésidan. 2000-2001 revs den befintliga tillbyggnaden, byggd 1945-1946, och ersattes med en större tillbyggnad mot öster.

Det finns plats för 48 personer