Till minne av prosten Christer Svensson

Prosten Christer Svensson, Växjö, har avled i november 2020 efter en lång tids sjukdom, nästan 85 år gammal. Hans närmaste är makan Astrid och barnen Carl Johan, Christina och Stellan.

Hans far, som var komminister i Sankt Sigfrids församling utanför Nybro när Christer föddes, dog när Christer bara var tre månader gammal. Rötterna fanns i det gamla Kalmarstiftet och den 21 december 1958 prästvigdes Christer Svensson i Kalmar domkyrka av Elis Malmeström.

Efter några år som kyrkoadjunkt ibland annat Älmhult blev Christer 1964 komminister i Östra Hoby (Lunds stift). Sex år senare blev han kyrkoherde i Aneboda där stannade han i 15 år. 1985 återvände han till Älmhult och fick då göra en viktig insats med att skapa ordning och bygga upp ett välfungerande arbetslag. Han blev kontraktsprost i Allbo kontrakt 1991. År 2000 gick han i pension. Astrid och Christer bosatte sig i Växjö och Mariakyrkan blev deras kyrkliga hem.

Christer tyckte om att vara kyrkoherde och kontraktsprost och pekade gärna med hela handen. Han har beskrivits som rakryggad, uthållig och målmedveten. Christer var en person med temperament, och en viss motvind sporrade honom. Till personer och kyrkliga sammanhang som han menade vände kappan efter vinden visade han en närmast road distans. Som kontraktsprost var Christer Svensson angelägen om rättvisa och accepterade aldrig att någon blev illa behandlad.

Den gammalkyrkliga folkfromheten hade gjort intryck på Christer Svensson, även om han själv stod fri från kyrkliga etiketter. Det har berättats för mig att han predikan var koncentrerad, tydlig och vägledande. Konfirmandarbetet var särskilt viktigt för honom, under några år var han en av Växjö stifts konfirmandkonsulenter.

När jag lärde känna Christer var han sedan länge pensionerad. I samtal uppmuntrade han mig och anknöt gärna till händelser från sin långa tjänstgöring. En lite sarkastisk humor lyste ofta igenom i våra samtal. Jag berördes av att Christer, Astrid och Stellan gemensamt via telefon bad aftonbön tillsammans varje kväll och att de då inneslöt också Älmhults församling. Inte minst i egna motgångar och svåra stunder kunde jag anförtro dem förbönsämnen. Hustrun Astrid och den nära familjen var Christers stora stöd och stolthet. 

I dödsannonsen för Christer Svensson angavs ett bibelord, det är den gamle tempeltjänaren Symeons ord som till slut blev Christers egna: Herre nu låter du din tjänare gå hem, i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen.

Älmhult den 19 november 2020

Marcus Lejon, kyrkoherde i Älmhult och kontraktsprost i Allbo-Sunnerbo