Till minne av komminister Mats Brown

Komminister Mats Brown, Älmhult, avled i augusti 2016 en ålder av 59 år. Sorgen och saknaden är nu stor, och den delas av många i Älmhults församling. Mats sörjs närmast av hustrun Magdalena, samt barnen Olof, Marcus och Samuel.

Han var född i Älmhult och växte upp i Ronneby. Som 17-åring fick han en personlig kristen tro, präglad av 1970-talets Jesusrörelse med betoning på bibelundervisning, själavård och lovsång. Efter teologiska studier i Lund prästvigdes han 1987 i Göteborgs domkyrka. Mats blev sedan komminister i Fässbergs församling (Mölndal). 1992 blev han komminister i Växjö domkyrkoförsamling (Högstorp), för att sex år senare komma till sin födelseförsamling, först som kontraktsadjunkt och sedan som komminister.

Mats hade i sin tjänst i Älmhult särskild inriktning på bibelstudier, förrättningar, själavård och konfirmander. Under åren i Älmhult konfirmerade han mer än 1 200 ungdomar, och jag förundrades många gånger över att han verkade minnas dem alla. Mats hade gåvan att på ett både enkelt och innehållsrikt sätt uttrycka sig såväl muntligt som i text, bland annat författade han många sångtexter. I detta, och mycket annat av det Mats gjorde fanns både underfundig humor och djup.  Som person var han lågmäld och helt befriad från prestige. Som kollega var Mats trofast och ett stort stöd, han blev med åren också en nära vän.

Familjen betydde mycket för Mats, 1990 gifte han sig med Magdalena, och de fick tre söner tillsammans. Platsen för avkoppling och gemenskap i familj och med syskon var sommarstugan i Blötan, öster om Tingsryd. Mats blev hastigt och oväntat sjuk i november 2015. Under sjukdomsperioden levde han som han lärt. Märkt av sjukdomen tjänstgjorde han så länge han kunde, sista tiden från sin rullstol. Han fördjupade sig i Romarbrevet, och återvände gärna till det åttonde kapitlet: Ty jag är viss om att varken död eller liv --- varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre (Rom 8:38-39). Sorgen och saknaden är nu stor, och den delas av många i Älmhults församling. Mats sörjs närmast av hustrun Magdalena, samt barnen Olof, Marcus och Samuel.

Så vila i välsignelse, du gode trogne tjänare, Svensk psalm 585 (1937).

Älmhult den 9 augusti 2016

Marcus Lejon, kyrkoherde