Gudstjänstlivet och annan verksamhet i Älmhults församling från den 12 januari 2022

Älmhults församling fortsätter att fira gudstjänster och bedriva en öppen församlingsverksamhet för alla åldrar enligt tidigare lagd gudstjänst- och terminsplanering. Verksamheten anpassas utifrån de restriktioner som gäller från den 12 januari 2022. Församlingen informerar om allmänna smittskyddsåtgärder och riskbedömningar görs kontinuerligt.

I normalfallet (och om inget annat anges) genomförs gudstjänster i Älmhults kyrka utan krav på vaccinationsbevis (även dopgudstjänster, vigselgudstjänster och begravningsgudstjänster). Antalet deltagare är då begränsat till max 50 deltagare (plus medverkande[1]). Alla deltagare ska ha en anvisad sittplats och sitta i sällskap om maximalt åtta personer. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter från andra sällskap.

Vid vissa (särskilt angivna och annonserade) tillfällen, genomförs gudstjänster och konserter med krav på vaccinationsbevis. Detta kan efter önskemål även tillämpas vid dopgudstjänster, vigselgudstjänster och begravningsgudstjänster. Då ges möjlighet att samla max 215 deltagare (inklusive medverkande). Alla deltagare ska ha en anvisad sittplats och sitta i sällskap om maximalt åtta personer. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter från andra sällskap. Vaccinationsbevis behöver då endast uppvisas av personer som fyllt 18 år.

När antalet deltagare vid samlingar i Älmhults kyrka uppgår till maximalt antal annonserer en affisch placerad utanför kyrkporten att kyrkan är ”Fullsatt”. Tjänstgörande personal och kyrkvärdar finns tillhands för eventuella frågor. 

Välkommen att fira gudstjänst i Älmhults kyrka och delta i församlingslivet i Älmhults församling. Tveka inte att ta kontakt om du undrar över något! 

Älmhult den 12 januari 2022

Marcus Lejon, kyrkoherde (0722-255 970).

____________________________________________ 
[1] Personer med tydlig uppgift för en gudstjänsts eller konserts genomförande, till exempel kyrkvärdar, körsångare, vaktmästare, ministranter, förebedjare, kamerateam med flera räknas inte som deltagare i ovan nämnda antal.