200328: Förändring av Älmhults församlings gudstjänstliv - med anledning av nya direktiv i corona-tider

Älmhults församling fortsätter att fira gudstjänst och finnas tillgänglig för människor i vår bygd - men nu på ett delvis nytt sätt.

 

Det offentliga gudstjänstlivet i Älmhults kyrka anpassas efter gällande regelverk och anvisningar, och löpande görs bedömningar. Älmhults kyrka är från och med söndagen den 29 mars fullsatt med 50 personer närvarande (mot i vanliga fall 350 personer). Söndagens och veckans gudstjänster fortsätter (med anpassningar) att firas enligt lagd plan.

För att fler ska kunna delta i söndagens gudstjänst sänds den direkt via Facebook och vår hemsida www.svenskakyrkan.se/almhult.

Varje vecka firas också mindre gudstjänster i Älmhults kyrka tisdagar, onsdagar och torsdagar kl 08.30 med plats för förbön för vår bygd, vårt land och hela vår värld.

Kyrkan är öppen alla dagar för enskilda besök och andakt. Jag finns tillgänglig via telefon (0476-561 83) eller e-post (marcus.lejon@svenskakyrkan.se) om du har frågor eller funderingar.


Älmhult den 28 mars 2020
Marcus Lejon, kyrkoherde