200315: Information och direktiv för Älmhults församling med anledning av det nya coronaviruset

INFORMATION OCH DIREKTIV FÖR ÄLMHULTS FÖRSAMLING MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Många uttrycker oro och rädsla inför situationen med coronaviruset. Församlingens medarbetare finns tillgängliga för samtal. Ring eller maila.

Gudstjänstliv och församlingsverksamhet fortgår, med några undantag, enligt lagd planering. Firandet av kyrkans 90-årsjubileum är flyttat till söndagen den 13 sept 2020.

Kyrkans klockor skall fortsätta att kalla till bön och gudstjänst. Dock ska nedanstående beaktas.

En noggrann handhygien är självklar och av vikt för alla som tjänstgör och deltar i kyrkans verksamhet. Tvätta händerna i minst 30 sekunder med tvål och vatten innan förberedande av fika, efter måltid, efter toalettbesök och vid ankomst till någon av våra lokaler. Beakta särskilt handens ovansida, tummarna och fingrarnas insidor.

Vi ser till att det finns gott om tvål.
Vi avstår från att hälsa i hand.
Vi hostar och nyser i armvecket.
Vi stannar hemma om vi är sjuka.

Vi följer händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens och Växjö stifts rekommendationer och är beredda på snabba förändringar om så skulle behövas. Grundläggande är naturligtvis att ta människors oro på allvar men samtidigt inte bidra till en känsla av panik och hysteri.

Anställda och förtroendevalda får information av mig via e-post. Församlingsbor och allmänhet uppmanas hålla sig informerade församlingens hemsida och Arkens Facebooksida.


Älmhult den 15 mars 2020

Marcus Lejon, kyrkoherde