Hitta Svenska kyrkans mötesplatser i Almedalen

Möt oss på seminarier och i samtal i Visby.

Svenska kyrkans arrangemang finner du på fyra olika platser:

  • Visby S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
  • Sverige i världen, Donnersgatan 6
  • Almedalskyrkan (träkyrkan), Korsgatan 25
  • Ideella trädgården, Birgers gränd 7.