Biskop Erik Eckerdal i Almedalen

Biskop Erik Eckerdal i Visby stift deltar i Almedalen i samtal om både kyrkans röst för fred och vikten av samverkan för psykisk hälsa.