Ärkebiskop Martin Modéus lutar sig mot en tegelvägg.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Ärkebiskopen i Almedalen

Ärkebiskop Martin Modéus är i Almedalen för att medverka i samtal om några av samhällets största utmaningar just nu – klimatet, beredskap i kristider och civilsamhällets motståndskraft mot våld. Välkommen att delta!

Onsdag 28 juni 2023

09.45-10.45 Berättelser som bär - om att skapa mening och motståndskraft

Läs om programmet på Almedalens programwebb.
Plats: Mellangatan 54, Bryggarsalen, "Bryggarsalen - MPF:s arena" 

Arr: Myndigheten för psykologiskt försvar

12.00-12.45 Vad händer om Sverige backar från världen? Geopolitik, solidaritet och globala ödesfrågor

Läs om programmet på Almedalens programwebb.
Plats: Donners plats 6, "scen i tältet"

Arr: Act Svenska kyrkan   

13.30-15.00 AI:s roll i samhället - hur utvecklar och reglerar vi AI på ett ansvarsfullt sätt?

Läs om programmet på Almedalens programwebb.
Plats: Hästgatan 1, "Googles yta"

Arr: Google   

15.00-15.45 Global ångest eller globalt hopp?

Läs om programmet på Almedalens programwebb.
Plats: Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka

Arr: Svenska missionsrådet, ACT Svenska kyrkan, KFUM

16.15-17.00 Att hantera klimatfrågan när folk tror att det går åt helvete

Läs om programmet på Almedalens programwebb.
Arr: Fosilfritt Sverige
Plats: Kinbergs plats 3, trädgården

Torsdag 29 juni 2023

10.00-11.00 Oenighetens gemenskap

Läs om programmet på Almedalens programwebb.
Plats: Västra Kyrkogatan 2, S:ta Maria domkyrka

Arr: Svenska kyrkans program Social Hållbarhet fokus Tillit och Demokrati

14.00-15.00 Civilsamhällets roll när samhället är i kris 

Läs om programmet på Almedalens programwebb.
Plats: Donners plats 1, Donnerska huset, "Hörsalen (Civilsamhällesarenan)"

Arr: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

15.00-15.45 Vad och vem ska mätta de fattiga? Om civilsamhällets förmedling av matsvinn till ekonomiskt utsatta

Läs om programmet på Almedalens programwebb.
Plats: Hästgatan 13

Arr:  Lunds universitet

Fredag 30 juni 2023

08.00-08.40 Kriminella gäng ska knäckas, nyrekryteringen stoppas, det krävs mer förebyggande insatser

Läs om programmet på Almedalens programwebb.
Plats: Donners plats 1, Donnerska huset, "Bottenplan, entré genom huvudingången"

Arr: Fremia

10.00-10.45 Att veta men inte göra – varför fixar vi inte klimatet och andra problem när vi har kunskapen?

Läs om programmet på Almedalens programwebb.

Plats: S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen" huvudingången"

Arr: Studieförbundet Bilda