Foto: Magnus Aronson Ikon

Växtplats - livsmod

Samtalsgrupp om livsnära frågor

Kontakt:
Diakon Kerstin Lindfors kerstin.lindfors@svenskakyrkan.se tel 042-167015
Diakoniassistent Helena Nilsson helena.nilsson4@svenskakyrka.se tfn 042-167016