Stickcafé

Vi träffas varannan onsdag kl 14-16 jämna veckor i Allerums församlingshem. Vi fikar, pratar och handarbetar.

Kontaktpersoner Alison Dieden, ideellmedarbetare. 
alison.dieden@gmail.com  och Kerstin Lindfors diakon. kerstin.lindfors@svenskakyrkan.se tel 042-167015