Skötsel, rådgivning och prislista

Pastoratet erbjuder hjälp med anläggning, gravskötsel och blomstersmyckning. Du kan även få kostnadsfri rådgivning vid begravning, val av gravplats eller val av gravvård. Här är ett litet urval av alla de utsmyckningar, planteringar och övriga tjänster som erbjuds på kyrkogårdarna i Allerum, Fleninge, Kattarp & Välinge. Samt priser.

Vi kan hjälpa dig!

Allerums pastorat erbjuder hjälp med:

* anläggning
* gravskötsel
* blomstersmyckning

Du kan även få kostnadsfri rådgivning:
* vid begravning
* val av gravplats

ALLERUMS PASTORAT PRISLISTA 2019

Ett litet urval av alla de utsmyckningar, planteringar och övriga tjänster som erbjuds på kyrkogårdarna i Allerums pastorat.

Avgiften för skötsel omfattar:

Vårarbete: beskärning av perenner och rosor, luckring av rabatter, rengöring av singelplan samt borttagning av granristäckning.

Under säsongen: skyffling av singelplan gräsklippning, kanthuggning, luckring av jordytan, borttagning av ogräs, putsning av blommor och rosor. Plattor, gravhällar och stenkanter sopas rena. Vissna snittblommor tas bort varje vecka.

Höstarbete: röjning av sommarblommor, lövräfsning, klippning av häckar och taxus v.a. år.

Reparation av anläggning, ersättning av döda växter
eller dylikt utföres ej i skötselkostnaden. Innan gravplats mottages för skötsel, iordningställes denna på gravrättsinnehavarens bekostnad genom pastoratets försorg.

Årsvård
1-plats singelgrav 610:-
2-plats singelgrav 840:-
3-plats singelgrav 1 050:-
4-plats singelgrav 1 280:-
1-plats gräsgrav 390:-
2-plats gräsgrav 585:-
3-plats gräsgrav 680:-
4-plats gräsgrav 775:-
 
Singel 
Singel “Vit”, per 100 l inkl. utläggning 350:-
Singel “Grå”, per 100 l inkl. utläggning 300:-
Jord, per 100 l inkl utläggning 300:-
 
Planteringslåda
Planteringslåda för gravrabatt 550:-
montering av planteringslådan timdebiteras.
 
Arbetskostnad 
Arbetskostnad per timme 420:-
Arbestkostnad per timmes avs. stenarbete 700:- (inkl maskinkostnad)
Tvätt av gravsten, pris per timme 420:-
 
Plantering
Rosor i sorter            aktuellt dagspris
Barrväxter i sorter   aktuellt dagspris
Buskar                       aktuellt dagspris
Arbetskostnader för plantering tillkommer
 
Vår & Sommarblommor
Penséer 38:-
Isbegonier 38:-
Inkl. arbetskostnad för plantering
 
“Paketpris blomstersmyckning”
Blomsterpaketet 1 år 740:- 
1 grupp med påskliljor
5 st mini penséer
7 st isbegonior
1 st vit ljung
1 st vinterdekoration
Plantering/utläggning, vattning och gödsling vid behov.
 
Smyckning vid särskilda tillfällen
Påsklilja 90:-
Gravljus 90:-
Vit ljung Alla Helgonas dag 90:-
Vinterdekoration, 1:a advent 320:-
Inkl. arbetskostnad för plantering/utläggning
 
Askgravplats
Barkurna 460:-
Bronsplatta aktuellt dagspris
Skötsel av askgravplats 25 år 9 589:-
 
Vid återlämnande av gravplats tas ingen avgift.
Bortförsel av kantlist och gravsten debiteras däremot gravrättsinnehavaren vid återlämnande.
 
Kontakta oss!
Pastorsexpeditionen har telefon- & besökstid
mån, tis, ons, fre 10-12 samt tors 13-15
 
Vi finns på;
Klockaregården i Allerum.
Allerums kyrkväg 3, 254 76  ALLERUM
Telefon 042-167000,