Skötsel, rådgivning och prislista

Pastoratet erbjuder hjälp med anläggning, gravskötsel och blomstersmyckning. Här är ett litet urval av alla de utsmyckningar, planteringar och övriga tjänster som erbjuds på kyrkogårdarna i Allerum, Fleninge, Kattarp & Välinge. Samt priser.

Du kan även få kostnadsfri rådgivning vid begravning, val av gravplats eller val av gravvård.

Pär Bengtsson, Kyrkogårdsföreståndare
Vi kan hjälpa dig!

Allerums pastorat erbjuder hjälp med:

* Anläggning
* Gravskötsel
* Blomstersmyckning

Du får även kostnadsfri rådgivning inför begravning och val av gravplats

ALLERUMS PASTORAT PRISLISTA 2021

Ett litet urval av alla de utsmyckningar, planteringar och övriga tjänster som erbjuds på kyrkogårdarna i Allerums pastorat.

Avgiften för skötsel omfattar:

Vårarbete
Beskärning av perenner och rosor, luckring av rabatter, rengöring av singelplan samt borttagning av granristäckning.

Under växtsäsongen
Skyffling och räfsning av singelplan, gräsklippning, kanthuggning, luckring av jordytan, ogräsborttagning, putsning av blommor och rosor. Plattor, gravhällar och stenkanter sopas rena. Vissna snittblommor tas bort varje vecka.

Höstarbete
Röjning av sommarblommor, lövräfsning, vartannat år klippning av häckar och buskar.

Reparation av anläggning, ersättning av döda växter eller dylikt ingår inte i skötselkostnaden. Innan gravplats mottas för skötsel iordningställs denna på gravrättsinnehavarens bekostnad genom pastoratets försorg.

 
 • Årsvård
  1-plats singelgrav 640:-
  2-plats singelgrav 880:-
  3-plats singelgrav 1 105:-
  4-plats singelgrav 1 345:-

  1-plats gräsgrav 410:-
  2-plats gräsgrav 615:-
  3-plats gräsgrav 720:-
  4-plats gräsgrav 815:-

  Urngravplats 550 kr (oavsett ytbeläggning)
 • Utläggning grus och jord 
  Vit singel 370 kr/200 kg
  Grå singel 320 kr/200 kg
  Jord 320 kr/300 kg
 • Arbetskostnad per timme 
  Ordinarie gravvård 440:-
  Stenarbete 740:- (inkl maskinkostnad)
  Tvätt av gravsten 440:-
 • Plantering (arbetskostnad tillkommer)
  Rosor i sorter            dagspris
  Barrväxter i sorter   dagspris
  Buskar                       dagspris
 • Vår & Sommarblommor (arbetskostnad inräknad)
  Penséer 40:-
  Isbegonier 40:-
 • Paketpris blomstersmyckning
  1 grupp med påskliljor, 5 st minipenséer, 7 st isbegonior, 1 st vit ljung, 1 st vinterdekoration.
  Plantering/utläggning, vattning och gödsling vid behov.
  760:-
 • Smyckning vid särskilda tillfällen (arbetskostnad inräknad)
  Påsklilja 120:-
  Gravljus 90:-
  Vit ljung Alla Helgonas dag 120:-
  Vinterdekoration, 1:a advent 330:-
 • Askgravplats
  Barkurna 460:-
  Bronsplatta aktuellt dagspris
  Skötsel av askgravplats 25 år 10 209:-
Vid återlämnande av gravplats tas ingen avgift.
Bortförsel av kantlist och gravsten debiteras däremot gravrättsinnehavaren vid återlämnande.
 
Kontakta oss!
Pastorsexpeditionen har telefon- & besökstid
mån, tis, ons, fre 10-12 samt tors 13-15
 
Vi finns på;
Klockaregården i Allerum.
Allerums kyrkväg 3, 254 76  ALLERUM
Telefon 042-167000