Pastoratet byter telefonnummer

Pastoratet gör nu en revidering av sina nummer och vissa nummer försvinner, en del kommer till samt några får nya användare. Här finns en lista på alla medarbetares nummer.

Expeditionstid/telefontid

Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 10-12, torsdag kl 13-15
tel 042-16 70 00

Kyrkoherde
Kerstin Hesslefors Persson, tel 042-16 70 10

Komminister
Nina Karemo, tel 042-16 70 12
Elin Bille, tel 042-16 70 11

Kansli
Anki Malmström, kanslist tel 042-167001
Maria Pfeiffer, ekonomi tel 042-16700

Diakoner

Kyrkomusiker
Eva André-Calvén, tel 042-16 70 19
Ilze Stala Stegö, tel 042-16 70 17

Kyrkogårdsföreståndare
Pär Bengtsson, tel 042-16 70 20

Kyrkvaktmästare
Britt-Marie Juhl, i för Allerum och Fleninge
tel 042-16 70 24
Liselotte Andersson, i för Kattarp och Välinge
tel 042-16 70 22