Foto: Pär G Bengtsson

Ovårdade gravplatser

Det är många som retar sig när ogräset växer på vanvårdade gravplatser. Vad händer med ovårdade gravplatser?

Ogräsfröna sprider sig till gravarna intill och försvårar skötseln för andra.

Pär Bengtsson, Kyrkogårdsföreståndare

Gravplatsen behöver skötsel!

Under vår och sommar gror ogräset ordentligt på gravplatserna. Under den här tiden bör gravplatsen vårdas med ett intervall om minst 4 - 5 veckor - för att inte ogräset skall ta över. Gravplatsen kan t.o.m. behöva tätare besök om det är mycket nederbörd.

Men vad händer om en gravplats vanvårdas?
Om vi vanvårdsbesiktar en gravplats där även gravrätten har gått ut förverkas gravrätten. Gravplatsen slopas utan vidare kontakt eller eftersökning av anhöriga. I annats fall sätts en skylt upp där vi önskar kontakt med gravrättsinnehavare denna skylt sätter vi även upp på välskötta gravplatser. Skylten i sig betyder inte att vi anser att gravplatsen är ovårdad den betyder bara att vi söker kontakt. Ser man en sådan grön skylt på en anhörigs gravringer man till expeditionen eller vaktmästaren.

Får vi ingen kontakt med anhöriga inleds en flerårig arbetsprocess. Det är många arbetsmoment som först - enligt lagen - måste uppfyllas innan en vanvårdad gravplats kan förverkas . Processen kan ta uppemot 2 år.

Det är mycket viktigt att man som "granne" till en vanvårdad gravplats EJ tappar tålamodet, att man själv röjer upp på den vanvårdade graven. Det innebär i sådant fall att vi måste starta om återtagandeprocessen.

Det enda som är tillåtet att göra är att man bryter av blom- eller fröställningar och lägger dessa på graven... En nödåtgärd som i vart fall försvårar för ogräset att sprida sig.

Vill man slippa oroa sig för gravplatsen eller om man kanske inte orkar sköta den kan man mot en mindre kostnad låta kyrkogårdspersonalen vårda gravplatsen.

Du hittar prislistor för skötsel och dekoration här!